Ana içeriğe atla

BİLGİ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencilerine disiplinler arası ve araştırma odaklı bir öğrenim sunma misyonuna sahiptir. Türkiye’nin ilk ve tek Yabancı Diller Fakültesi olan Fakültemiz seçmeli yabancı diller, edebiyat, kültür ve dilbilim çalışmaları olmak üzere geniş bir yelpazede oluşturulan müfredatıyla bu misyonda önemli bir görev üstlenmektedir. Bir ülkenin veya bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi sistemini, felsefesini yahut ülkeler arası tarihsel ve güncel ilişkilerini anlamak için, o bölgenin dilini ve edebiyatını bilmek çok önemli bir role sahiptir. Yabancı Diller Fakültesi öğrencilerine bu geniş perspektifte dil ve edebiyat çalışmaları için gerekli arka planı sağlar. Üniversitemizin misyonu  doğrultusunda, Yabancı Diller Fakültesi,öğrencilerine yabancı dilleri ve kültürleri anlamaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinmelerine yardımcı olur. Fakültemizin ana hedefi öğrencilerine farklı dilleri, edebiyatları ve kültürleri öğreterek, onları küresel dünyaya hazırlamaktır. Dört yıllık lisans programına katılan öğrenciler sadece belirli bir ülkenin ya da bölgenin edebiyatı ve kültürüne dair derinleşmekle kalmayıp, çeviri ve dilbilim konularında da bilgi sahibi olacaklardır. Bölüm içi seçmeli dersler öğrencilerin özellikle İngiliz Edebiyatı, Kültür Çalışmaları, Çeviri ve Dilbilim alanlarında uzmanlaşmalarına yardımcı olacak şekilde çeşitlendirilmiştir. Lisansüstü eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerimiz için Fakültemiz edebiyat ve kültürden, çeviri ve dilbilim gibi birçok alanda uzmanlaşma imkânı sağlayacaktır. Fakültemiz bünyesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kültür Çalışmaları, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Uygulamalı Dilbilim alanlarında yüksek lisans programları açılması planlanmaktadır.

Yabancı Diller Fakültesi, öğrencilerine yabancı dilleri ve kültürleri anlamaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinmelerine yardımcı olur.

KARİYER OLANAKLARI VE İŞ İMKÂNLARI

Araştırma odaklı bir üniversite olan ASBÜ’nün İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları lisansüstü programlarda ihtiyaç duyulan üst düzey akademik araştırma becerilerine sahiptirler. Bölümden mezun olan öğrenciler aşağıda örnekleri verilen pek çok bölümde yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü programlara başvurabilirler:

    • İngiliz Edebiyatı
    • Amerikan Edebiyatı
    • Karşılaştırmalı Edebiyat
    • Dünya Edebiyatı
    • Çeviri Çalışmaları
    • Dilbilim
    • Uygulamalı Dilbilim
    • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
    • Kültür Araştırmaları
    • Adaptasyon Çalışmaları
    • Bölge/Ülke Çalışmalar

  Bölümden mezun olan öğrenciler aşağıda örnekleri verilen geniş iş alanlarında çalışma imkânı bulabilirler:

    • Bakanlıklarda, kamu ve özel kurumlarda çevirmenlik/tercümanlık, uzmanlık
    • Turizm işletmelerinde rehberlik, yöneticilik
    • Medya; gazetecilik, haber ajansları, TV programları editörlüğü
    • Serbest çevirmenlik, tercümanlık
    • Edebiyat eleştirmenliği
    • Yayın dünyası; yazarlık, editörlük
    • Reklamcılık, metin yazarlığı
    • Özel sektörde dış ticaret uzmanlığı  

Öğrencilerimiz dilerlerse lisans programlarına ek olarak alacakları Pedagojik Formasyon Sertifikası ile kamu okulları veya özel okullarda İngilizce öğretmeni veya üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.
 

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.