Ana içeriğe atla

Fakülteniz hakkında, nasıl bilgi alabilirim?

Cevap: Fakültemiz ydf@asbu.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

+90 312 596 48 04 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.

https://ydf.asbu.edu.tr/tr/iletisim-bilgileri

Fakültenizin aktif olarak öğrenci alan bölümleri hakkında nasıl bilgi alabilirim?

Cevap:

https://ide.asbu.edu.tr/tr

https://jmt.asbu.edu.tr/tr

https://rde.asbu.edu.tr/tr

Adreslerinden bilgi alınabilir

Fakültenizin Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi nerede?

Cevap: Lefkoşa’da Haspolat Mevkiinde, Ercan Havaalanı yolu üzerindedir.

Üniversiteyi yeni kazandım, ders kaydı yaptırmam gerekiyor mu?

Üniversitemiz İngilizce eğitim verdiğinden dolayı İngilizce yeterlilik sınavına girmeniz gerekiyor. Yeterlilik sınavından muaf olmanız durumunda ders kaydı yaptırabilirsiniz.

Belirtilen sürede içinde ders kaydı yaptırılmazsam ne olur?

Geçerli bir mazeretiniz yoksa o dönem için kayıt yaptıramazsınız. Dolayısıyla dönem uzatmış olursunuz.

Güz ve Bahar yarıyıllarında ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki dönem ders kaydı yaptırabilir mi?

Evet yapabilir.

Kayıt dondurmam için ne yapmak gerekir?

Eğitim-Öğretimin başladığı ekle-sil haftası sonuna kadar  ilgili akademik birime yapılan başvurularda, Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği geçerli bir mazeretin bulunması gerekir. Geçerli mazeretlerle ilgili olarak  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi hükümleri esas alınır.

Örgün eğitimde okuyan öğrenciler, öğrenim ücreti (Harç Ücreti) ödemesi gerekir mi?

Normal süresinde herhangi bir ücret ödenmez; fakat normal süresinde bitirmeyen öğrenciler ile aynı zaman biriminde ikinci Üniversite okuyanlar Bakanlar Kurulunun belirlediği miktarlarda öğenim ücretini ödemek zorundadır. Ayrıca öğrenciler bir dersten kalsa bile normal öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

Kayıt dondurulduğu zaman harç yatırılmak zorunda mıyım?

Hayır, kayıt donduranlar harç yatırmak zorunda değildir.

Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS'ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yeni programda önceden başardıkları dersler varsa bunlardan muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?

İlgili bölüm başkanlığına muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı olacak şekilde başvurması gerekir.

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) nedir?

Öğrencinin öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere başarısını belirleyen not ortalamasıdır.

GANO nasıl hesaplanıyor?

Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır?

Ders geçme notu kaçtır?

(1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(2) DC ve DD başarı notu ilgili derslerin şartlı olarak başarıldığını gösterir.

(3) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim elemanınca yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrencilerin, yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı yoktur.

(4) Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.

(5) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

(6) Akademik takvimin öngördüğü tarihler içerisinde dersten çekilme talebi uygun görülen öğrenciye Ç notu verilir. Ç notu FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

(7) Şartlı başarılı olarak değerlendirilen derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık programlarda yılsonu ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır.

(8) Ara sınavlara ait notlar ile Yarıyıl sonu sınav notunun genel başarı notuna etkisi, dersi veren öğretim elemanı tarafından toplamda %100 olacak şekilde belirlenir ve dönem başında öğrencilere ilan edilir.

Ortak zorunlu dersler (Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi) GANO’yu etkiliyor mu?

Ortak zorunlu dersler (Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi) GANO’yu etkiliyor.

Üniversitemizde sınıf veya dönem uzatılması nasıl olur?

Bir öğrencinin son iki GANO’su 2.00 barajının altına düşerse; öğrenci bir sonraki dönemi uzatır. (Son iki GANO’sundan bir tanesi 2.00’nin üstünde ise öğrenci dönem uzatmaz.)

Mazeret için alınan sağlık raporu hangi durumda geçerlidir?

Sağlık raporunun mazereti sadece sınavlar için geçerlidir. Devam konusunda bir etkisi olmaz.

Bölüm programındaki tüm dersleri aldım ve hiç F notum yok ancak GANO’m 2.0’ın altında. Mezun olabilir miyim?

Hayır, mezuniyet durumunda GANO en az 2.0 olmalıdır. Dolayısıyla son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet GANO barajı sınavına girmeleri gerekir.

Yatay geçiş nedir?

Öğrencinin kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumundan diğerine veya aynı yükseköğretim kurumu içinde eşdeğer eğitim programları uygulayan bir diğer fakülteye geçiş yapması durumudur.

Ne zaman yatay geçiş yapılabilir?

Her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Üniversitelerin belirlediği tarihte başvurular alınır.

Nasıl başvuru yapılır?

Öğrenci ayrılacağı kurumdan alacağı; izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı (transkript), disiplin cezası almadığına dair belge, ÖSYS sonuç belgesinin onaylı örneği ile ilgili dekanlığa başvuru yapılır.

Yatay geçiş için şartlar nelerdir?

Her Üniversitenin yatay geçiş koşulları farklı olduğu için, gitmek istediğiniz üniversitenin yatay geçiş şartlarını inceleyiniz.

Öğrenci kaç farklı şekilde yatay geçiş yapabilir?

İki farklı şekilde yatay geçiş yapılabilir. Birincisi başarı notu (GANO), ikincisi ise Merkezi Yerleştirme (LYS) puanlıyla yatay geçiş yapılabilir.

Merkezi yatay geçiş ne zaman yapılır?

Ağustos ayının 1 ile 15 arasında başvurular alınır, bu ay içerisinde değerlendirilme yapılır ve Eylül ayının ilk haftası kayıtlanma gerçekleştirilir.

Merkezi yatay ile geçiş yaptım fakat ikinci bir kez daha merkezi yatay ile başka bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim?

Hayır yapamazsınız, merkezi yatay geçiş hakkı sadece bir kereye mahsus verilmektedir.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.